Reklamačné podmienky

Štandardné vybavenie reklamácie trvá 30 dní od prijatia reklamačného formulára po ukončenie reklamácie našou spoločnosťou
Stellatour, s.r.o.

Reklamáciu musí zákazník uskutočniť ihneď pri zistení akejkoľvek závady/škody na našej stránke www.zdravotníckepomocky.com v sekcii ,,Reklamácie´´  poslať nám reklamačný formulár e-mailom a tovar poslať na adresu našej prevádzky poprípade čakať na telefonický dohovor.
Adresa našej prevádzky:
Stellatour, s.r.o

Jesenského 85

94301 Štúrovo


Pri reklamácii tovaru musí zákazník predložiť doklad preukazujúci nákup tovaru od našej spoločnosti. Reklamovaný tovar je zákazník povinný dodať riadne očistený.

Poškodený tovar Vám môže byť:
- opravený
- vymenený
- za tovar Vám vrátime peniaze
- neuznaný ako reklamácia

Ak sa závada tovaru dá opraviť, alebo ak sa dajú poškodené diely vymeniť vyhradzujeme si právo opravy a náhrady. Pokiaľ Vám bol tovar dodaný poštou a došlo k poškodeniu tovaru pri preprave, musí byť táto skutočnosť preukázateľná (fotografia, spísanie protokolu o škode), z toho dôvodu je reklamácia na strane Slovenskej pošty, preto si vždy svoju zásielku riadne skontrolujte.